Bewindvoering en Curatele

Wie om psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind) of curatele. Ook het hebben van problematische schulden kan een grond zijn voor beschermingsbewind. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en regelt veel administratieve zaken. Het beschermingsbewind of de curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter, jaarlijks legt de bewindvoerder of curator verantwoording af aan de rechtbank.

Normaal gesproken moet u de kosten voor bewindvoering of curatele zelf betalen. Als u echter onvoldoende inkomsten of vermogen heeft, dan vragen wij bijzondere bijstand voor u aan bij uw gemeente.

Wie kan er bewindvoering of curatele aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering of curatele aanvragen. Ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes.

slideVeste

 

Werkzaamheden Bewindvoerder

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Ontvangen van alle financiële post
 • Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders
 • Aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering)
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van het weekgeld aan de klant
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Inventariseren van de schuldenlast en oplossingen vinden voor de schulden
 • Openen van een bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Verzorgen van de belastingaangifte
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording

 

De Veste Bewindvoering is (aspirant) lid  van de branch vereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB)