Werkwijze

1. Aanmelding en het maken van een afspraak

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen zorgen wij er voor dat er binnen 24 uur met u een gesprek wordt ingepland. Dit is in eerste instantie gratis, geheel vrijblijvend en informatief van aard.

2. Kennismakingsgesprek en evt. aanvragen bewindvoering

Tijdens dit gesprek zullen wij samen met u de eventuele aanvraag voor de bewindvoering of curatele invullen. De Veste Bewindvoering en Curatele zal ervoor zorgen dat alle stukken naar de rechtbank worden gezonden.

3. Behandeling aanvraag bewindvoering (duur 6-8 weken)

De rechtbank zal u vervolgens uitnodigen voor een zitting. Indien dit niet mogelijk is dan zal de rechter in bijzondere situaties bij u op locatie langskomen. Tijdens de zitting zal hij u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Daarna stelt de rechter de beschikking op, hiervan ontvangen wij ook een exemplaar. Vervolgens zullen wij een tweede afspraak met u maken om de administratie over te nemen.

4. Intakegesprek

In dit gesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door en stellen aan de hand van deze gegevens een budgetplan op. In dit budgetplan bespreken wij welke vaste lasten er worden betaald en wordt de hoogte van het weekgeld bepaald. Daarnaast wordt er gekeken hoe er op zaken bespaard kan worden en op welke toeslagen er mogelijk nog recht is.

5. Opstarten (duur 4-6 weken)

U krijgt na het intakegesprek het budgetplan nogmaals per post of email toegestuurd, zodat u precies weet wat er maandelijks gaat gebeuren met de inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan passen wij het budgetplan aan. Zo blijft er telkens een actueel overzicht van de situatie.

Na het intake gesprek beginnen wij met het aanschrijven van al uw financiële contacten. Op die manier krijgt u geen financiële post meer op uw huisadres.

6. Uitvoeren van bewindvoering of curatele

Zodra wij het eerste inkomen hebben ontvangen kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij dan van start gaan. U krijgt van ons maandelijks een overzicht van alle betalingen.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog post bij u binnenkomen dan vragen wij dat naar ons door te sturen.

7. Tussentijdse evaluatie

U kunt tussentijds altijd een gesprek met De Veste Bewindvoering en Curatele afspreken om de lopende zaken door te nemen en overige vragen te stellen.